Hoppa till innehåll

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Vägens historia

 

Som alla vägar på landet, gick vår väg från början genom kohagar. Man fick stanna och öppna grindar några gånger. Det främsta målet för vägen var Kalkuddens gård och från 1851 Kalkuddens Tegelbruk – ett av landets största. Vid Kalkudden byggdes då en ordentlig brygga från vilken också fraktades kanoner från Åkers styckebruk. En kraftigt ökad belastning av vägen.

Vägen fram till Frönäs gård och Ramsö brygga var länge knappt utmärkt på gamla kartor men måste ha funnits då Ramsö gård, som huvudsakligen låg ute på ön, var en relativt stor gård.

Med start i mitten på 1950-talet, då svenska folket hade fått lagstadgad semester, planerades marken på Kalkuddenområdet som tomter för fritidshus. Det blev fler intressenter i Frönäsvägen och en samfällighet med alla som nu hade fastigheter utmed vägen, bildades 1959.

Som alla vägar på landet gick vägen mellan bostadshus och ekonomibyggnader. Alla som då köpte en tomt måste därför ha kört upp till femton år den ursprungliga vägen rakt fram mot Kalkuddens gård och sedan gjort en skarp sväng åt vänster mellan vänstra flygeln och röda ladan för att omedelbart svänga höger och fortsätta snett framåt framför de röda längorna vid Badvägen.

Läs om hur vägen blev till och varför den ser ut som den gör idag.
Kalkudden-sv

Så var det fram till 1971 då Edsalaområdet köpts upp av herr Lilja. I hans plan för det nya fritidsområdet låg det plötsligt tomter rakt över den gamla vägen. Och planen var godkänd. Dessutom ville han att den gamla vägsamfälligheten skulle betala omdragningen av vägen. Den skulle ju bli både bredare och permanentad. Efter många uppslitande förhandlingar löstes det hela och den gamla föreningen fick betala merparten av omdragningen och herr Lilja, som tjänat alla pengarna, behövde bara betala 30 %. ”Herr Lilja har sålt vår väg” var en välgrundad uppfattning i den gamla vägföreningen.

Här kan du själv ta del av protokoll från bildandet av den ursprungliga vägsamfälligheten och det uppslitande arbetet med den nya. För den som har släkt och vänner som var med från början, kan du hitta deras namn i ägarlängderna.

En intressant källa är också skriften Livet på Kalkudden, forntid till nutid, som kom ut 2007 på initiativ av Anita Sjöö, Gunnel Trelje och Ylva Kvist Trelje. Ulla Trenter sammanfattade deras forskning till en lätttillgänglig bok. Har du tur finns den i vår bokhandel, annars på vårt bibliotek eller hos antikvariat på nätet.

Vägen förvaltas av Vägsamfälligheten Edsala – Kalkudden där alla som har fastigheter och verksamheter utmed vägen är medlemmar. Styrelserna har genom åren gjort ett stort och många gånger bortglömt arbete. Så länge vägen fungerar så är allt bra och många har glömt bort att det funnits en särskild samfällighet för den. Ett varmt tack till alla som offrat sin fritid i detta, för oss alla, viktiga arbete!

I våra dagar vet vi att det krävs ett aktivt intresse från medlemmarna att ställa upp i styrelsen och hjälpa till på olika sätt om vi ska kunna ha en välskött väg med lugn och säker trafik. Det är inte självklart att vi kan få den hjälp som behövs. Något vi påmindes om när vår vägentreprenör sa upp vintervägsavtalet. Läs mer om det under AKTUELLA ARBETEN.

För att klara av alla utmaningar arbetar styrelsen idag nära tillsammans med de två andra samfälligheterna Edsala och Kalkudden. Ett roligt och givande samarbete.

Har du själv mer kunskaper eller historier om Frönäsvägen eller bilder från vägens historia så hör av dig till bieseipel@icloud.com så lägger vi ut det här.

Till sist en påminnelse om att köra lugnt på vägen. För hög hastighet har alltid varit ett bekymmer. Särskilt sedan vägen blev bredare och permanentad. Styrelsen arbetar ständigt med att hitta lösningar på det problemet. Ett led i det är att göra alla mer bekanta med vägen och dess historia. Den är vår gemensamma angelägenhet!

Bie Seipel oktober 2017