Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Ängens dag

Nu anordnar Vägsamfälligheten genom LONA-projektet Ängens dag.

Vägsamfällighetens ordförande Bie Seipel kommer att introducera i hur du slår med lie och varför. Du kommer även att hitta informationsbroschyrer om ängsskötsel och invasiva arter. Vi kommer att samla in ängsfröer och Strängnäs kommunekolog Emma Åkerman Fulford kommer att delta.

Vi ses på Tegelbadet fredag den 5/8 10:00.