Hoppa till innehåll

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Tegelängen

2023-04-03

Tegelängen - Eldning på Påskdagens morgon

Som meddelats tidigare, se nedan, ska ängsmarken invid Tegelbadet omvandlas till blomsteräng och fröbank. Projektet är gemensamt för de tre samfällighetsföreningarna i området. På söndagen den 9 april (Påskdagen) är alla intresserade välkomna att hjälpa till med eldning av gammalt gräs på ängen. Vi träffas vid Tegelbadsparkeringen kl 9.00. OBS tiden! Medtag gärna ruskor, krattor, hinkar, trasmattor och gasolbrännare. Brandkåren kommer att meddelas om aktiviteten. Eldningsledare för dagen blir Lars Danielsson (Kalkudden). OBS att eldningen enbart blir av vid gynnsamt väder och vind. Håll därför utkik här efter eventuella ändringar.
Väl mött!

2023-03-28

Tack för många positiva svar om vår gemensamma satsning att rusta Tegelängen, att ta hand om en vacker ängsmark och skapa en en lokal ”fröbank” för att återställa vägkanter och ängar på hela vårt område efter slutfört VA.

Vi har fått flera intresseanmälningar om engagemang i det fortsatta arbetet med ängen. Vi välkomnar fler! Nästa steg i processen är ett möte med de som redan anmält intresse och gärna fler som är intresserade och vill bidra.

Mejla intresse till styrelsen@edsala.com

Vi ska ses på plats vid Tegelängen nu på lördag den 1 april kl 14.15 för att tillsammans diskutera bästa fortsatta process. Steg ett är att bränna av ängen. Vinterns återkomst sinkar oss lite men än hinner vi troligen bränna ängen inom eldningsveckorna (v 13-15). Vi återkommer om dag och tid.

Den 29-30 april kommer experter hit och hjälper oss att ta hand om sly. Även då behöver vi frivilliga, engagerade medlemmar som bidrar några timmar i arbetet och samtidigt får lite fördjupad kunskap om hanteringen av sly.

Du kan läsa mer om projekt Tegelängen här.