Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Senaste nytt

DatumHändelse
2021-06-23Årsstämmoprotokoll samt revisorns granskning av röstförfarandet finns nu upplagt på hemsidan under Medlemssidor-Årsmötesprotokoll. Några exemplar av protokollet finns även i Vägsamfällighetens brevlåda på Videvägen.
2021-06-19Konstituerande möte och planeringsmöte hållet.
2021-06-13Årsstämma hållen med rösträkning. Protokoll läggs upp inom kort.
2021-05-22En uppdaterad stigkarta, framtagen av Fritidsklubben, finns nu att kika på här.
2021-05-21VA-projektet ät åter fördröjt genom en överklagan till Kammarrätten. Se aktuell info från Sevab här
2021-05-15Senaste styrelseprotokollet finns nu upplagt under medlemssidorna