Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Senaste nytt

DatumHändelse
2022-01-06Grävarbete på Frönäsvägen. I början på nästa vecka kommer SOREX (VA-entrprenör) att lägga ner en el-kabel i korsningen Skvattramsvägen/Frönäsvägen. Se SOREX plan här.
2021-09-14Avtal avseende VA-utbyggnad är nu tecknat mellan ESEM (SEVAB) och SOREX. Se mer info här.
2021-05-22En uppdaterad stigkarta, framtagen av Fritidsklubben, finns nu att kika på här.