Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Senaste nytt

DatumHändelse
2022-09-14Inom kort skickas ut en enkät avseende dagvatten till alla fastighetsägare. Läs bakgrunden här.
2022-08-06Nu finns bilder från LONA-projektets Ängens dag upplagda. Du hittar dom här.
2022-08-04Nu finns bilder från LONA-projektets teckningstävling upplagda. Du hittar dom här.
2022-08-03Nu arrangerar Vägsamfälligheten via LONA-projektet Ängens dag. Läs mer här.
2022-07-26Hur mycket tid förlorar du genom att sänka din hastighet på Frönäsvägen? Läs mer i detta intressanta ämne här.
2022-06-20Protokollet från Årsstämman finns nu upplagt under medlemssidorna. Några exemplar kommer också inom kort finnas i Vägsamfällighetens brevlåda på Badvägen vid den så kallade Smedjan.
2022-06-18Nu arrangerar vi via LONA-projektet en barnaktivitet för dig mellan 5 - 12 år. Läs mer här.
2022-05-11Nu finns anläggningsbevis från samtliga samfälligheter upplagda. Du finner dessa här.
2022-05-10Nu finns ny information om VA-utbyggnaden på SEVAB's hemsida.
2021-05-22En uppdaterad stigkarta, framtagen av Fritidsklubben, finns nu att kika på här.