Hoppa till innehåll

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Frönäsvägens hastighet

Alltför många kör alltför fort på Frönäsvägen. Max hastighet är 70 km/tim vilket naturligtvis inte innebär att man kan köra 70 km/tim hela sträckningen och under alla förhållanden. Att anpassa farten efter omständigheterna tycks för vissa vara en svår konst. Nu under VA-projektet råder rekommenderad max hastighet om 50 km/tim hela vägens sträckning från Frönäsvägens början vid Ärnäsvägen ända ner till Frönäs gård förutom förbi pågående arbeten där max 30 km/tim råder.

Framförallt nu under sommaren, då vi förutom alla djur även har många gångtrafikanter och cyklister på vägen, även barn, bör vi alla fundera på hur man framför sitt fordon. Att köra lite fortare ger ju en marginell tidsvinst vilket Ola Rådström förtjänstfullt räknat fram och som du kan se här.

Vår förhoppning med detta är att man tar sig en funderare på om tidsvinsten om kanske 30 sekunder är värt den högre risken både för en själv men även för medtrafikanter på vägen.

Styrelsen
Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden