Hoppa till innehåll

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Aktuella arbeten

Så var det dags för slåtter igen.

mellan den 10 - 12 maj kommer vår lie-entreprenör och slår vägkors och vass samt hackar upp sly. Eftersom denna växtlighet räfsas i högar är det fritt fram för de som har odlingar av olika slag att hämta bästa näringen från dem att täcka odlingar med. Roger Sjöö fraktar sen bort högarna så fort han kan.

Den 18 - 19 maj kommer Slaghacken och tar ner innerkanterna på dikena. OBS! Promenera inte framför slaghacken när den kör på vägen. Det kan sprätta småsten framåt.

Kör försiktigt och visa hänsyn!

SOREX

VA-arbetet

Aktuell information om VA-arbetet hittar du på SEVAB´s hemsida https://www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/edsala-kalkudden?q=edsala-kalkudden

Fram till dess att SEVAB är klara med VA-utbyggnaden kommer endast akuta reparationer att utföras. Vi inspekterar vägen i princip dagligen efter eventuella problem som behöver åtgärdas men om ni upptäcker något ni anser behöver fixas till så meddela gärna styrelsen här.

Styrelsen 2018

VÄGSYN

Vägsyn utförs normalt 1-2 gånger per år men alltid på våren efter tjällossning. Syftet med vägsyn är att se vilka reparationer som behöver göras och omfattningen av dessa, framförallt efter vintern. Nästa vägsyn kommer att ske våren 2024.

VINTERVÄGSAVTAL

Ett nytt vintervägsavtal har under våren 2023 tecknats med Jonbark AB. De villkor som gäller för vintervägsarbetet följer här i korthet:

ÅRLIGEN UNDER PERIODEN 15/10 TILL 15/4.
Vinterunderhåll med plogning, sandning och saltning på alla tre samfälligheters vägnät.
Prioritering; Frönäsvägen, infarterna från Frönäsvägen till ovanstående områden och backarna inom dessa områden.
På plana vägytor ska plogning ske senast vid 8 cm snödjup, undantaget Frönäsvägen som ska prioriteras.
Svåra förhållanden, som t.ex. is och slask i backarna skall åtgärdas oavsett snödjup.
Entreprenören har rätten att bedöma när ”Svåra förhållanden” gäller.

Skötsel av vår väg sommartid utförs som tidigare av Roger Sjöö.

ARBETE MED LÅNGSIKTIG PLAN

En långsiktig plan över behovet av vägunderhåll och skötsel, så att vi få ett bättre underlag för kommande års budgetar, är nu framtagen. Finns att titta på här.