Hoppa till innehåll

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Om Vägen

Vägsamfälligheten Edsala – Kalkudden förvaltar Frönäsvägen, vår huvudväg för all trafik till och från Kalkuddenområdet. Den är 4,6 km lång. Som sådan huvudväg uppbär den statligt bidrag och maxhastigheten beslutas av länsstyrelsen efter remiss till Trafikverket, kommunen och polisen.

Länsstyrelsen har nu fastställt vägens bashastighet till 70 km/tim. Det innebär att vi alla ska anpassa hastigheten efter omständigheterna och aldrig låta fordonets hastighet överstiga 70 km/tim. Styrelsen arbetar på att via kommunen få en lagstadgad 50 km/tim bashastighet åtminstone inom Edsala-Kalkuddenområdet. Var uppmärksam på våra vägskyltar som tar hänsyn till gångtrafikanter, viltpassager, utfarter och skarpa kurvor.

Vi har mycket vilt på våra områden och i gryning och skymning gäller det att ha koll främst på de skyltade viltpassagerna där djuren kommer i hög hastighet tvärs över vägen. Var också medveten om att de kan komma springande på andra ställen. Anmäl alltid krock med vilt till polisen och markera platsen för krocken tydligt. Även om djuret sprungit iväg. Annars kan du bli dömd för smitning och får inte ersättning för skador på din bil.. Detta gäller i första hand alla klövdjur som älg, hjort, rådjur och vildsvin men även sju andra arter. Nationella Viltolycksrådets app Viltolycka gör rapporteringen lättare. Enkelt att ladda ner till din mobiltelefon. Mer info på hemsidan 

Att hålla vägen farbar är vår främsta uppgift och största utgift. Tung trafik sliter mer på vägen än vanlig biltrafik och nu väntar omfattande tung trafik för att få ner vatten och avlopp i Edsalas och Kalkuddens tomtområden. 1 km av Frönäsvägen kommer att grävas upp i ena vägbanan för detta och hela arbetet kommer att ta två och ett halvt år med start tidigt 2020. Vattenfall kommer också att hänga ner elen i de schakten och kommer därför att ta ner alla stolpar och ställverk. Mer om det och våra planer för att hålla vägen farbar under tiden kommer att finnas under Aktuella arbeten. När VA-arbetena är klara kommer vi att göra en ny beläggning på hela den belagda delen av vår väg.

Våra vägkanter är sista anhalten för alla försvinnande småkryp som bin, humlor och andra småkryp som pollinerar våra åkrar och hjälper oss med matproduktionen. Vi samarbetar med Trafikverket för att skaffa oss mer kunskaper i den frågan. De har också utrustat oss med skyltar ”Artrik vägkant” som sitter i början på vägen. Blommande vägkanter kan enligt aktuell forskning också bidra till lägre hastighet.

15 oktober börjar vår vinterväghållning. Är du nyfiken på vad som gäller för den så titta under fliken Aktuella arbeten.

Väl mött på vägen önskar
Styrelsen för vägsamfälligheten