Hoppa till innehåll

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Invasiva arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Några vanliga invasiva arter är blomsterlupin, vresros, parkslide och jätteloka. För att minska spridningen av invasiva arter kommer vi tillsammans med samfälligheterna Edsala och Kalkudden vidta åtgärder. Vi vill gärna att du rapporterar till styrelsen och på www.invasivaarter.nu om du ser dessa arter.