Hoppa till innehåll

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Frönäsvägens avstängd

Från och med måndagen den 15 maj stänger Sorex av Frönäsvägen för genomfart, sträckan från korsningen Skvattramsvägen/Videvägen fram till korsningen Hallonvägen. Avstängningen gäller drygt två veckor fram till och med asfaltering av Frönäsvägen vecka 22. Asfaltering är planerad till onsdag den 31 maj. Trafik åter på Frönäsvägen senast torsdag 1 juni. Grusvägarna och tillfälliga vägar kommer att åtgärdas/förbättras kort innan omläggning av trafik sker. Beroende på väder under tiden kan grusvägarna komma att saltas. Samtliga grusvägar är 30-vägar så tänk på hastigheten!

All trafik, förutom linjebuss, leds om via Skvattramsvägen och den tillfälliga vägen till Bergsvägen och vidare till Frönäsvägen för att nå samtliga adresser på Edsala och Kalkudden öster om korsningen Skvattramsvägen/Videvägen. Trafiken till Apelvägen och Hallonvägen leds enligt ovan och via den tillfälliga vägen från Frönäsvägen över Apelvägen.

Trafik till Lingonvägen leds via den tillfälliga vägen mellan Gnejsvägen och Lingonvägen. Ännu är inte någon tillfällig väg klar mellan Hallonvägen och Lingonvägen (Dansbanestigen).

Trafik till fastigheter utmed Frönäsvägen på berörd sträcka samt till Odonvägen kommer, beroende på var arbete på vägen pågår för tillfället, att kunna köra på Frönäsvägen fram till fastigheten alternativt via Lingonvägen.

Räddningstjänsten, renhållningsfordon mm. blir informerade via SEVAB.

Länstrafik, Post och Tidningsbud får information via Sorex.

Vänligen återkoppla till info@edsala-kalkudden.se om du har funderingar runt detta.

Styrelsen
Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden